Trương Trọng Sáng là cầu thủ sinh ra tại xã Thạch Bàn (nay là xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Bóng đá với Trọng Sáng từ ngày thơ bé đã là niềm đam mê. Trong gia đình, không có ai ngoài cầu thủ sinh năm 1993 này theo nghiệp thể thao. Trọng Sáng […]